استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

  

 
 سخنرانی

عنوان تاریخ ایجاد
سه شب آخر صفر 1439/سخنرانی شب سوم/آیت الله آیت الهی 30 آبان 1396
سه شب آخر صفر 1439/سخنرانی شب دوم/آیت الله آیت الهی 30 آبان 1396
سه شب آخر صفر 1439/سخنرانی شب اول/آیت الله آیت الهی 30 آبان 1396
جلسه هفتگی 1396/07/22/پیام شهید مصطفی صدرزاده 24 مهر 1396
جلسه هفتگی 1396/07/22منبر احکام/حجت الاسلام گنج کریمی 24 مهر 1396
منبر احکام/حجت الاسلام گنج کریمی/شب دوم 02 مهر 1396
شب اول محرم1396.06.30/منبر احکام/برادر گلوردی 31 شهریور 1396
جلسه هفتگی96.06.11/پیام شهید/شهدان رجایی و باهنر 15 شهریور 1396
جلسه هفتگی96.06.11/منبراحکام/حجت الاسلام حسین زارع/ 14 شهریور 1396
سخنرانی/حجت الاسلام سید ناصر حیدری 31 مرداد 1396
هیئت هفتگی96/05/14سخنرانی حجت السلام مهدوی نژاد 17 مرداد 1396
رمضان 1438 / شب بیست و چهارم / سخنرانی/ نفاق / حجت الاسلام علیانژاد 29 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر سوم / سخنرانی / آیت الله سیدناصر محمدی 28 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر دوم / سخنرانی / آیت الله سیدجواد آیت اللهی 26 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب بیستم / سخنرانی/ سیره سیاسی ائمه معصومین4 / حجت الاسلام ابوترابی 25 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب قدر اول / سخنرانی / آیت الله سیدکاظم مدرسی 24 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب هفدهم / سخنرانی / سیره سیاسی ائمه معصومین2 / حجت الاسلام ابوترابی 22 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب شانزدهم / سخنرانی / سیره سیاسی ائمه معصومین1 / حجت الاسلام ابوترابی 21 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب پانزدهم / سخنرانی / حضرت آیت الله سیدجواد آیت اللهی 20 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب سیزدهم / سخنرانی / حضرت آیت الله سیدجواد آیت اللهی 18 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب دوازدهم / سخنرانی / حضرت آیت الله سیدجواد آیت اللهی 17 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب یازدهم / سخنرانی / حضرت آیت الله سیدجواد آیت اللهی 16 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب دهم / سخنرانی / حضرت آیت الله سیدجواد آیت اللهی 15 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب نهم / سخنرانی / حضرت آیت الله سیدجواد آیت اللهی 14 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب هشتم / سخنرانی / رسم بندگی7 / حجت الاسلام سید کمال باقری 13 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب هفتم / سخنرانی / رسم بندگی6 / حجت الاسلام سید کمال باقری 12 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب ششم / سخنرانی / رسم بندگی5 / حجت الاسلام سید کمال باقری 11 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب پنجم / سخنرانی / رسم بندگی4 / حجت الاسلام سید کمال باقری 10 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب چهارم / سخنرانی / رسم بندگی3 / حجت الاسلام سید کمال باقری 09 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب سوم / سخنرانی / رسم بندگی2 / حجت الاسلام سید کمال باقری 08 خرداد 1396
رمضان 1438 / شب دوم / سخنرانی / رسم بندگی۱ / حجت الاسلام سید کمال باقری 07 خرداد 1396
هیئت هفتگی ١٣٩6/01/26 / سخنرانی / حجت الاسلام اردکانی 27 فروردين 1396
هیئت هفتگی ١٣٩6/01/26 / سخنرانی / حجت الاسلام اردکانی 26 فروردين 1396
ایام فاطمیه اول 1438 / شب پنجم / سخنرانی / حیاء فاطمی / حجت الاسلام و المسلمین جنتی 28 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب چهارم / سخنرانی / حیاء فاطمی / حجت الاسلام و المسلمین جنتی 27 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب سوم / سخنرانی / حیاء فاطمی / حجت الاسلام و المسلمین جنتی 26 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب دوم / سخنرانی / حیاء فاطمی / حجت الاسلام و المسلمین جنتی 25 بهمن 1395
ایام فاطمیه اول 1438 / شب اول / سخنرانی / حیاء فاطمی / حجت الاسلام و المسلمین جنتی 24 بهمن 1395
3 شب آخر صفر 1438/سخنرانی شب سوم/حجت الاسلام سید علی اصغر علوی 10 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/سخنرانی شب دوم/حجت الاسلام سید علی اصغر علوی 09 آذر 1395
3 شب آخر صفر 1438/سخنرانی شب اول/حجت الاسلام سید علی اصغر علوی 08 آذر 1395
صفر 1438/سخنرانی شب نهم/حجت الاسلام حیدریان/ما از عاشورا درس حق مداری آموخته ایم 22 آبان 1395
صفر 1438/سخنرانی شب هشتم/حجت الاسلام جابر انصاری/ما از عاشورا درس ایثارگری آموخته ایم 21 آبان 1395
صفر 1438/سخنرانی شب هفتم/حجت الاسلام نجم الهدی/ما از عاشورا درس محبت و اطاعت آموخته ایم 20 آبان 1395
صفر 1438/سخنرانی شب ششم/حجت الاسلام فلاح زاده/ما از عاشورا درس وحدت آموخته ایم 19 آبان 1395
صفر 1438/سخنرانی شب چهارم/حجت الاسلام قاسم اردکانی/ما از عاشورا درس زندگی جهادی آموخته ایم 17 آبان 1395
صفر 1438/سخنرانی شب سوم/حجت الاسلام نجیمی/ما از عاشورا درس جهاد اکبر آموخته ایم 16 آبان 1395
صفر 1438/سخنرانی شب دوم/حجت الاسلام علوی/ما از عاشورا درس جهاد کبیر آموخته ایم 15 آبان 1395
صفر 1438/سخنرانی شب اول/حجت الاسلام کریمی/ما از عاشورا درس جهاد اصغر آموخته ایم 14 آبان 1395
محرم 1438/سخنرانی شب عاشورا/آیت الله مدرسی/اهمیت تفقه در دین 23 مهر 1395