استاد شایق

 

سخنرانی

محسن محمدی پناه

  

 
 کمی تاریخ را ورق بزنید

صفحه اول: ذی‌قعده بود که بار و بنه سفر بست تا خانه خدا را زیارت کند و راه و رسم حج گذاردن هم یادمان دهد. میانه راه و نزدیکی‌های مکه خبردار شد دشمنان نقشه‌ها کشیده‌اند برای اسلام... رو گرداند و در حدیبیه فرود آمد.

ما امروز اما رو نمی‌گردانیم، هر جا دشمنان صلاح بدانند می‌رویم که پای میز مذاکره بنشینیم با روی باز... و آیا باز هم برجام همان صلح حدیبیه است؟!

صفحه دوم: در حدیبیه بود، چهار نفر را فرستادند برای مذاکره. نپذیرفت، حرفی با دشمنان خدا نداشت که مذاکره کند.

ما ولی با دشمنان خدا حرف داریم. روزها و ساعت‌ها روبرویشان چهره به چهره می‌نشینیم و به رویشان لبخند می‌زنیم و افتخار هم می‌کنیم با روی باز... و آیا باز هم برجام همان صلح حدیبیه است؟!

صفحه سوم: او دست رد به سینه دشمنان خدا زد. با کمال اقتدار شرایطشان را نپذیرفت و ردّشان کرد. هر چه گفتند بیایید صلح کنیم هم برای شما خوب است و هم برای ما. می‌شود بُرد، بُرد... نپذیرفت.

بعضی از ما بلد نیستیم دست رد به سینه دشمنان بزنیم، به جای آن دست دراز می‌کنیم که دستمان را بگیرید که ما بدجوری در شعب ابی‌طالب گیر کرده‌ایم. خودمان می‌گوییم بیایید صلح کنیم هم برای شما خوب است و هم برای ما. شعارمان هم می‌شود بُرد، بُرد، حالا شما چه چیز ببرید و ما چه چیز دستگیرمان شود مهم نیست. و آیا باز هم برجام همان صلح حدیبیه است؟!

می‌گوییم ما به این دست دادن‌ها و به این لبخندها نیاز داریم، بالاخره بعد سی و چند سال باید به روشی زیر پای دوستانمان را خالی کنیم یا نه؟! تا کی می‌خواهند به ما دل ببندند؟! تا کی قرار است بگویند ایران ایستاده است ما هم بایستیم؟! بگذارید خیال کنند یمن در منطقه تنهاست، فلسطین تنهاست، سوریه تنهاست...

صفحه چهارم: چهار نفر آمدند در حدیبیه ایستادند تا علف زیر پایشان سبز شد. آخر، دست از پا درازتر برگشتند که محمد(ص) حاضر به مذاکره نیست، چه کنیم؟! نفر پنجم آمد... کوتاه آمد و همه شروط مسلمانان را پذیرفت. آخر کار گفت لااقل همین امسال را برگردید و به مکه نیایید، بلکه ما هم چیزی برای امضاء داشته باشیم...

ما همان روزهای اول گفتیم صلحنامه که قبول، صلح می‌کنیم. فقط بر سر جزئیاتش کمی چانه می‌زنیم و می‌آییم و می‌رویم. و این تمام اقتدار ماست... و آیا باز هم برجام همان صلح حدیبیه است؟!

صفحه پنجم: مسلمانان گفتند ببینیم چه امضا کردید؟ چه دادید؟ چه گرفتید؟ صلحنامه را با غرور بالا آوردند که ببینید این مفاد صلح حدیبیه است که اسلام را عزیز و دشمنان را ذلیل کرد.

1ـ قریش و مسلمانان پیمان می‌بندند که در ده‌سال، با یکدیگر نجنگند و به یکدیگر شبیخون نزنند. (اما در پسابرجام دشمنان گفتند ایران انرژی هسته‌ای‌اش را تعطیل می‌کند و ما اگر صلاح بدانیم بعضی از تحریم‌ها را بر می‌داریم)

2ـ قریش و مسلمانان آزادند با هر قبیله‌ای که خواستند پیمان ببندند. (اما در پسابرجام دشمنان گفتند FATF را هم امضا کنید، ما می‌گوییم با چه کسی قرارداد ببندید و با چه کسی نه. ما می‌گوییم چه کسی تحریم بانکی باشد، چه کسی نباشد.)

3ـ مسلمانانی که در مکه هستند، به موجب این پیمان، در انجام تکالیف و اعتقادات مذهبی خود آزادند و کسی حق ندارد به آنان آزار برساند و یا آن‌ها را مسخره کند، یا آنان را به رها کردن آئین اسلام، وادار کند. (اما در پسابرجام موج حملات به کشورهای مسلمان و شیعه بیشتر شد؛ دسته دسته مسلمانان در آتش سوختند و آواره شدند. چرا که دشمنان خیالشان راحت بود ایرانی که مسلمانان به آن افتخار می‌کردند دیگر قدرت هسته‌ای ندارد.)

4ـ قریش و مسلمانان پیمان می‌بندند که اموال یکدیگر را به رسمیت بشناسند. (اما در پسابرجام دومیلیارد دلار اموال ایران را تصاحب کردند و ما دیگر حرفی برای گفتن نداشتیم جز اعتراض کتبی و تلفنی مقامات مقتدر ایران و اموال ایران را بردند که بردند) و آیا باز هم برجام همان صلح حدیبیه است؟!

صفحه ششم: در سال ششم هجرت، این پیمان صلح سبب انتشار اسلام در بین عربستان و در خارج از مرزهای عربستان شد. پیامبر(ص)، دست به تبلیغات گسترده‌ای زدند و حتی برخی از پادشاهان کشورهای بزرگ جهان از جمله هراکلیوس امپراتور بیزانس و خسروپرویز شاه ایران را به اسلام فراخواندند. اسلام با حدیبیه عزیز شد (اما در پسابرجام هر کشوری که ما را می‌شناخت و نمی‌شناخت گردن دراز کرد که ما با ایران قطع رابطه می‌کنیم!) و آیا باز هم برجام همان صلح حدیبیه است؟!

صفحه هفتم: دو سال بعد از صلح حدیبیه مسلمانان موفق به فتح مکه شدند آن هم بدون جنگ و با غرور و اقتدار تمام. (اما در پسابرجام کارخانه‌های ما یکی بعد از دیگری تعطیل شد، سانتریفیوژهای ما از چرخش ایستاد تا اقتصاد بچرخد و نچرخید، انرژی هسته‌ای به حال نیمه تعطیل درآمد و اگر وضع معیشت مردم سخت‌تر از قبل نشده باشد، بهتر نشده است). و آیا باز هم برجام همان صلح حدیبیه است؟!

بیایید کمی تاریخ ورق بزنیم تا هر کس عنوانی دارد و خیال می‌کند مردم قبولش دارند؛ صبح از خواب بیدار نشود و بگوید برجام شبیه صلح حدیبیه است یا بگوید شرایط ما شرایط شعب ابی طالب است مجبوریم با دشمنان صلح کنیم و... بیایید کمی تاریخ ورق بزنیم.